martes, 16 de mayo de 2017

Ensenyament suprimeix la preinscripció de setembre a l'FP


Els estudiants que optin a un CFGS podran presentar el certificat amb la qualificació de Batxillerat o d'FP de grau mitjà fins al 26 de juny

A CFGM hi ha una segona fase d'admissió al setembre només per als preinscrits al maig que no hagin tingut plaça o no s'hi hagin matriculat


UNPORTAL. BARCELONA
Els alumnes que vulguin accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) o a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) el curs que ve disposen enguany d’un únic període de preinscripció per formalitzar la seva sol·licitud, que comença avui per als CFGM i acaba el 24 de maig, i que s’inicia el 25 de maig per als CFGS i finalitza el 31 d’aquest mes. És a dir, no hi haurà una segona oportunitat per inscriure's. Fins ara existia un segon període de preinscripció i matrícula a principis de setembre, que l'any passat, per exemple, va ser entre el 8 i el 12.

Així ho recull la resolució que regula la preinscripció als ensenyaments postobligatoris publicada pel Departament d’Ensenyament el 10 d’abril. D’acord amb aquesta nova normativa, a CFGM s’obrirà una segona fase d’admissió al setembre (el 6 i 7 d'aquest mes), però únicament per als estudiants que en el procés ordinari no hagin obtingut plaça tot i complir els requisits o per a aquells que, tot i haver obtingut plaça, no s’hagin pogut matricular perquè estiguin pendents de la qualificació de setembre de l’ESO.

A CFGS no hi haurà cap repesca al setembre, però els alumnes que optin a una plaça disposaran d’un període molt més ampli que l’ordinari de preinscripció per presentar el certificat amb la qualificació de Batxillerat o del cicle de grau mitjà (si s’han finalitzat els estudis al mes de juny). Tindran temps de fer-ho fins al 26 de juny, coincidint amb el tancament del període de reclamacions.

MÉS OPCIONS PER ALS ESTUDIANTS DE BATXILLERAT QUE RECUPERIN AL JUNY
L’ampliació del termini per presentar les notes de Batxillerat o del cicle mitjà cursat per als que vulguin accedir a un CFGS possibilitarà que aquells estudiants que aprovin el curs a la recuperació de juny competeixin en l’accés a una plaça en les mateixes condicions que els que ho hagin fet durant el període ordinari, i que no s’hagin d’esperar al setembre.

D’altra banda, els titulats en un CFGM que optin directament a cursar un cicle superior sense havet fet el Curs d’Accés ni la prova d’accés a CFGS, també podran saber ja a finals de juny si han quedat vacants després que s’hagin assignat el 60% de les places disponibles als estudiants procedents de Batxillerat, el 20% als estudiants procedents del Curs d’Accés, i l’altre 20% als que vénen de la Prova d’Accés.

En l’accés directe de cicle mitjà a cicle superior, tenen prioritat els titulats que procedeixin d’un família professional afí.

jueves, 2 de marzo de 2017

MÉS PLACES A MEDICINAL'antiga fàbrica de pells de Can Baumann de Vic, seu de la nova Facultat de Medicina.

El grau de Medicina oferirà el curs vinent un 8% de places més

 

La UVic-UCC, que acollirà 90 estudiants de primer, serà la 8a universitat catalana ( la segona privada) que imparteix el grau


UNPORTAL. Barcelona
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) s'afegirà el setembre vinent a la relació de 7 universitats (6 de públiques i una de privada) que ofereixen els estudis de Medicina. El pla d'estudis de la nova titulació, que s'impartirà als campus de Vic i Manresa, es centra en la medicina familiar i comunitària. La titulació només està pendent del vist-i-plau  de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU), que l'ha de verificar.

A les portes del curs 2016-2017, per cada plaça de Medicina de primer curs existent a Catalunya hi havia més de 4 candidats disposats a ocupar-la. O el que és el mateix, 4.455 estudiants havien demanat com a primera opció un dels 1.054 llocs disponibles. En alguns dels graus de Medicina que s'oferten, com el de la Universitat de Lleida (UdL), la proporció entre l'oferta i la demanda és d'1 a 6.

NOTA DE TALL
Amb la incorporació de l'oferta de 90 places de la UVic-UCC la situació no canviarà gaire, perquè només n'hi haurà un 8,5% més, a les que es podrà accedir des del districte universitari únic espanyol. L'ingrés als nous estudis, tot i ser a preu privat, vindrà regulat per la nota de tall, com succeeix amb les 954 places de Medicina que programa la universitat pública (la UIC n'aporta un centenar més), doncs la UVic-UCC participa en el sistema de preinscripció que organitza Universitats.

La UVic s'afegeix així a la relació de centres que ja ofereixen aquests estudis (les universitats de Barcelona (UB), Autònoma (UAB) Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Rovira i Virgili (URV), UdL i UIC), cosa que no succeïa des del 2008, quan es van crear gairebé alhora les facultats de Medicina de la UdG i de la UIC.

LIDERATGE CONSOLIDAT
Tot i que la demanda dels estudis de Medicina ha perdut pistonada durant els últims cursos, especialment per part dels homes, que prefereixen els estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i d'Enginyeria Informàtica, sis dels centres que imparteixen el grau continuen figurant entre els 20 que reben més sol·licituds en primera opció. En cinc de les 7 universitats que els imparteixen, són els graus més cobejats.

La matrícula acostuma a situar-se per sobre de la capacitat teòrica de 1.054 places fruit de la pressió derivada del fet que més de 3.000 estudiants no poden accedir anualment als estudis. Les universitats han acabat matriculant aquest curs 1.105 alumnes de primer curs, un 5% més de l'oferta inicial. La UB, per exemple, que té dos centres on s'imparteix la titulació, els vinculats a l'Hospital Clínic i l'Hospital de Bellvitge, ha incorporat 283 nous alumnes, una xifra que es troba un 10% per sobre de l'oferta teòrica, limitada a 259.

VIC I MANRESA
La nova Facultat de Medicina s'instal·larà provisionalment a l'antiga fàbrica de pells de Can Baumann de Vic, que el setembre estarà ja condicionada per als nous usos docents, però des de primer curs una part de la formació s'impartirà a les instal·lacions de la Clínica Universitària de la UManresa, on també hi haurà una unitat docent.

PORTES OBERTES A LA UB
La UB concentra el gruix de les Portes
Obertes a començaments d'abril


La major part de les Facultats de la Universitat de Barcelona (UB) celebraran les seves Jornades de Portes Obertes del dimarts 4 al divendres 7 d'abril, just abans de Semana Santa.

Aquest és el cas de les Facultats de Belles Arts, Economia, Dret, Filosofia, Medicina i Ciències de la Salut, Biologia, Ciències de la Terra, Educació, els dos campus de Farmàcia, Filologia, Geografia i Història i Psicologia.

Les de Biblioteconomia i Documentació, Química, Física i Matemàtiques les organitzen del 19 al 26 d'abril, just després del parèntesi vacacional.

Les sessions, a les què cal inscriure's prèviament, van adreçades fonamentalment als estudiants de Batxillerat i CFGS, serveixen per presentar els estudis que ofereix cadascun dels centres, les singularitats dels diferents graus i les seves sortides professionals, a banda que els assistents puguin plantejar un altre tipus de qüestions.

Les jornades permeten conèixer les instal·lacions i els serveis i activitats que ofereixen les Facultats.